THEINTERNETISMOVING
Our zeitgeist through animated gifs
THEINTERNETISMOVING
fuckyeahdementia:

[video] [via]
2k13blogger:

IM SCREAMING